Ἀταβύριον

Ἀταβύριον
ᾰτᾱβῠριον the highest mountain in Rhodes, on whose peak was a temple to Zeus, v. Cook, Zeus, p. 922̆{5}.
1

ὦ Ζεῦ πάτερ, νώτοισιν Ἀταβυρίου μεδέων O. 7.87


Lexicon to Pindar. . 2010.

Look at other dictionaries:

  • Ἀταβύριον — neut nom/voc/acc sg Ἀταβύριος masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀταβυρίου — Ἀταβύριον neut gen sg Ἀταβύριος masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἀταβύρια — Ἀταβύριον neut nom/voc/acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Фавор — гора, в 9 км. к вост. юго вост. от Назарета. У греков эта гора называется еще Итавириум (Ίταβύριον или Άταβύριον), у арабов Джебель Тор. Ф. одно из часто встречающихся названий для гор;этого имени горы известны в Индии, в Аравии, на острове… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • TABOR, MOUNT — (Heb. תָּבוֹר), a dome shaped mountain in the N.E. part of the Jezreel Valley, N. of the Afulah Tiberias road. The peak rises approximately 1,750 ft. (563 m.) above sea level and approximately 1,500 ft. (c. 500 m.) above the surrounding plain.… …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”